+32 486 229 113
+34 617 119 064
[email protected]
 
 

Koopproces

HOE WERKT HET KOOPPROCES ?

U wenst een eigen woning aan de Costa del Sol. Een spannende onderneming !

Het is immers een ander land met eigen regels en wetten.

Wij helpen u graag om dit gebeuren zo gemakkelijk en stress-vrij mogelijk te maken.

Schakel een goede makelaar in.

Om de woning te vinden waar u op zoek naar bent heeft u een makelaar nodig die uw wensen en noden begrijpt. Iemand die met u meedenkt en een objectief advies geeft.

Anders dan in België hoeft u in Spanje niet bij verschillende makelaars op zoek te gaan naar een woning.

De huidige 'zoekrobots' aan de Costa del Sol zijn zo geoptimaliseerd dat vrijwel elke professionele makelaar toegang heeft tot hetzelfde woningaanbod.

U kunt dus gerust kiezen voor één aanspreekpunt waar alles voor u geregeld wordt in uw eigen taal. Op deze manier blijft het voor u eenvoudig, aangenaam en overzichtelijk.

Indien u dat wenst geven wij hierover graag meer uitleg.

Onze 'zoekrobot' geeft u toegang tot het grootste vastgoed netwerk aan de Costa del Sol.

… het NIE nummer.

Voordat u iets officieels kunt doen in Spanje moet u een NIE ( Numéro de Identidad de Extranjeros ) aanvragen. Vertaald betekent dit : Identificatienummer voor Buitenlanders .

Dit nummer houdt u uw hele leven en heeft u nodig voor allerlei transacties in Spanje. Van het kopen van een huis tot het openen van een bankrekening of het kopen van een auto… .

U kan dit NIE nummer zelf bekomen via het lokale Nationale Politiebureau of, wat eenvoudiger en minder tijdrovend is, u geeft volmacht aan uw of onze advocaat en deze regelt dan de verdere aanvraag van uw NIE nummer. U hoeft dan zelf niet naar het Politiebureau te gaan.

In de praktijk vraagt de advocaat meestal uw NIE nummer aan samen met de opstart van het aankoopdossier van uw woning.

U heeft uw droomhuis gevonden ! Wat nu ?

Dat zonnige dakappartement in Fuengirola is precies wat u zoekt ! U wil het hebben. Het pand wordt dan van de markt gehaald, zodat niemand anders nog een optie kan nemen. Het wordt dus voor u vastgelegd. Dit gaat gepaard met de opmaak van een reserveringscontract en het betalen van een voorschot.

Het reserveringscontract vermeldt de afspraken gemaakt tussen koper en verkoper. Het voorschot bedraagt in principe € 6000,- en blijft in bewaring op de derdenrekening van de advocaat tot de afsluit van uw aankoop bij de notaris.

Juridische afhandeling.

De verdere afhandeling gebeurt door uw of onze advocaat. Deze zal de juridische staat en registratie van het huis controleren en nagaan of de woning vrij is van alle lasten, voorrechten en hypotheken.

Hierna gaat de advocaat over tot het opmaken van een compromis tussen koper en verkoper. Bij ondertekening van deze compromis betaalt de koper een niet-terugbetaalbaar voorschot van 10% van de aankoopprijs van de woning. Dit voorschot wordt betaald op de derdenrekening van de advocaat, waar het zal blijven tot de verkoop wordt afgerond bij de notaris.

Tot slot …

De laatste fase in de aankoop van uw woning is bij de notaris. Beide partijen moeten aanwezig zijn bij de notaris op of voor de datum bepaald in de compromis. Op dat moment is het saldo van de aankoopprijs van de woning reeds betaald aan de notaris en wordt door de notaris de 'akte van levering' opgesteld en ondertekend. Zodra de akte is ondertekend wordt deze voorgelegd aan het kadaster voor registratie.

Houdt u rekening met volgende informatie bij het bepalen van uw budget.
In Spanje dient u bovenop de aankoopprijs van uw woning rekening te houden met volgende kosten :

* de overdrachtsbelasting bij aankoop van een bestaande woning ( ITP, Impuesto de Transmission Patrimonales )

* de omzetbelasting bij aankoop van een nieuwbouwwoning ( IVA, Impuesto sobre el Valor Anadido ) + zegelrecht

* het ereloon van de advocaat

* de notariskosten.

Deze kosten kan u inschatten tussen 10 à 13%, afhankelijk van de hoedanigheid van de woning ( bestaand of nieuwbouw ). Dit percentage wordt berekend op de aankoopprijs van de woning.

Eigenlijk is het eenvoudig.

ARS IMMO zal u bij iedere stap van het koopproces begeleiden. Wij zorgen ervoor dat het vinden en kopen van uw woning zo vlot mogelijk verloopt !